Fysioterapia

Neurologinen fysioterapia

AKneuro tarjoaa aikuisneurologista ja geriatrista fysioterapiaa asiakkaan kotiympäristössä.
Toiminta-alueina Espoo, Kauniainen, Helsinki ja Vantaa.

Erityisosaamisalueita ovat aivoverenkiertohäiriöiden (AVH) ja aivovammojen fysioterapia, sekä toimintakykykuntoutuksen suunnittelu ja ohjaus, mm. apuvälineiden ja asunnonmuutostöiden koordinointi.

Kuntoutus suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Fysioterapiassa painottuvat toiminnalliset, arkeen liittyvät, harjoitteet. Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan suhteessa hänen omaan koti- ja toimintaympäristöönsä.

Kuntoutus on kokonaisvaltainen prosessi, jossa tulee huomioida fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen osa-alue. Erityisesti neurologisessa kuntoutuksessa tärkeää on myös moniammatillinen yhteistyö sekä omaisten ja avustajien ohjaus.