Kuntoutusohjaus

Toimintakykykuntoutuksen ohjaus-, suunnittelu- ja koordinointipalvelut

Yksittäisissä kuntoutustapauksissa (esim. liikennevahingot ja työtapaturmat), joissa vaaditaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon, perus- ja erikoissairaanhoidon; hoitavan tahon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja vammaispalvelun yhteistyötä. Palveluun kuuluu ohjaus tarvittavien asiakirjojen suhteen sekä verkostoyhteistyö yksilöllisen tarpeen mukaan. AKneuro voi ohjata ja avustaa myös tapauksissa, joihin kuuluu vakuutusyhtiön korvausvastuu. Toteutuneesta toimeksiannosta kirjataan selkeä lausunto, joka sisältää toimintaohjeet sekä vastuutahojen yhteystiedot jatkon suhteen.

  • Lääkinnällisen kuntoutuksen koordinaatio
  • Sosiaalihuollon koordinaatio
  • Apuvälineet
  • Asunnonmuutostyöt

AKneuro tarjoaa pk-seudulla myös akuuttivaiheen aikuisneurologista fysioterapiaa kuntoutujan kotiympäristössä. Palvelulla halutaan varmistaa katkeamaton kuntoutus, sujuva kotiutuminen sekä mahdollisimman itsenäinen toimiminen kotiympäristössä – tarvittavat apuvälineet sekä asunnonmuutostyöt huomioiden. Palveluun kuuluu myös tarvittavien jatkoterapioiden koordinointi.